Samoobramba

 

 
Sekcija ne temelji na eni sami borilni vescini, temvec na osnovnih principih samoobrambe, ki so v bolj ali manj podobnih oblikah prisotni v vsecini splosno znanih borilnih vescinah in borilnih sportih. 
 
Sekcija steje 5 clanov (dijakov, studentov in zaposlenih) v razponu od 20 do 41 let starosti. Vodja sekcije je Srdjan Simic, letnik rojstva 1974, nosilec crnega pasu 1.dan v Shorin Ruy Okinawa karate do (spricevalo dostopno na vpogled).
 
 
Temeljna nacela sekcije so mirno resevanje konfliktov  in promoviranje zdravega zivljenja skozi redno telovadbo.
 
Program telovadbe zajema:
 
- vadbo osnovnih tehnik padcev, metov, udarcev, vzvodov, blokad
 
- kondicijsko pripravo skozi vadbo dolocenih t.i.vadbenih rutin, ki lahko vsebujejo (ni pa nujno) dolocene elemente borilnih vescin
 
- vadbo tehnik samoobrambe proti enemu ali vecjem stevilu napadalcev, tudi oborozenih
 
- stalno izpopolnevanje skozi preucevanje razlicnih borilnih vescin in sportov
 
 
Clani sekcije se zbirajo na treningih enkrat na teden, ob petkih, v veliki telovadnici Kulturnega doma. Zaradi narave vadbe ter netekmovalnega znacaja vescin in tehnik , ki so v osrcju programa sekcije, je osnovni pogoj za udelezevanje na treningih doloceno predznanje v borilnih vescinah.  Netekmovalni znacaj in osredotocenost programa treningov na najbolj enostavne in hkrati ucinkovite tehnike samoobrambe pogojuje tudi pomanjkanje moznosti glede organizacije turnirjev in podobnih dogodkov.
 
 
Sekcija lahko ponudi ostalim clanom SD Partizan Dolsko, kot tudi sirsi skupnosti, demonstracije oz. tecaje osnovnih tehnik samoobrambe, kar bi lahko bilo zanimivo se posebej za zensko populacijo. Izvajanje taksnega programa bi moralo biti skrbno nacrtovano v sodelovanju z IO SD Partizan Dolsko.
 
Sekcija za samoobrambo se zavezuje h konstruktivnemu sodelovanju znotraj SD Partizan Dolsko z namenom krepitve sportnega duha v obcini Dol pri Ljubljani.  
 
 
 
Vodja sekcije
 
Srdjan Simic