Samoobramba


Sekcija ne temelji na eni sami borilni vescini, temvec na osnovnih principih samoobrambe, ki so v bolj ali manj podobnih oblikah prisotni v vsecini splosno znanih borilnih vescinah in borilnih sportih.


Temeljna nacela sekcije so mirno resevanje konfliktov  in promoviranje zdravega zivljenja skozi redno telovadbo.

Program telovadbe zajema:

- vadbo osnovnih tehnik padcev, metov, udarcev, vzvodov, blokad

- kondicijsko pripravo skozi vadbo dolocenih t.i.vadbenih rutin, ki lahko vsebujejo (ni pa nujno) dolocene elemente borilnih vescin

- vadbo tehnik samoobrambe proti enemu ali vecjem stevilu napadalcev, tudi oborozenih

- stalno izpopolnevanje skozi preucevanje razlicnih borilnih vescin in sportov


Clani sekcije se zbirajo na treningih enkrat na teden, ob petkih, v veliki telovadnici Kulturnega doma. Zaradi narave vadbe ter netekmovalnega znacaja vescin in tehnik , ki so v osrcju programa sekcije, je osnovni pogoj za udelezevanje na treningih doloceno predznanje v borilnih vescinah.  Netekmovalni znacaj in osredotocenost programa treningov na najbolj enostavne in hkrati ucinkovite tehnike samoobrambe pogojuje tudi pomanjkanje moznosti glede organizacije turnirjev in podobnih dogodkov.


Sekcija lahko ponudi ostalim clanom SD Partizan Dolsko, kot tudi sirsi skupnosti, demonstracije oz. tecaje osnovnih tehnik samoobrambe, kar bi lahko bilo zanimivo se posebej za zensko populacijo. Izvajanje taksnega programa bi moralo biti skrbno nacrtovano v sodelovanju z IO SD Partizan Dolsko.

Sekcija za samoobrambo se zavezuje h konstruktivnemu sodelovanju znotraj SD Partizan Dolsko z namenom krepitve sportnega duha v obcini Dol pri Ljubljani.