Gozdni tek Ajdovščina

Leta 2012 smo skupaj s TD Dol pri Ljubljani in TSK Jub Dol pri Ljubljani prvič priredili Gozdni tek okoli Ajdovščine. Start in cilj teka sta na Korantu.

Tek spada v kategorijo gozdnih tekov in skoraj v celoti poteka po gozdnih poteh. Glede na pripravljenost se tekači lahko odločijo za 11, 6 ali 2,5 km dolgo progo,
ki je v vsakem primeru dovolj razgibana, da tekače dodobra utrudi.

Daljša proga je tudi tehnično zahtevnejša, ker deloma potega po slabo utrjenih gozdnih poteh s koreninami

 

 
 

Opis proge Gozdnega teka okoli Ajdovščine

Proga je zahtevna – po konfiguraciji in orientaciji. Krajša kroga sta speljana po poteh, ki so dobro uhojene in v veliki večini prevozne, pentlje daljšega teka so speljane po na novo očiščenih poteh, ki so mestoma ožje, koreninaste in zasute z listjem.
 

Daljša proga

Proga poteka večinoma po gozdnih poteh, del od Žlebiča do cilja je makadamski. Profil proge je valovit. Proga se prične na RC Korant in se usmeri proti zahodu do kapelice Kreveljca, kjer se spustimo skoraj do naselja Zaboršt. Največjo višinsko razliko je potrebno premagati od vznožja Videmskega hriba do vrha Ajdovščine (180 m). Mimo Ajdovščine se usmerimo proti severu in tečemo po slemenu pod daljnovodi – od tu je prelep pogled na Kamniško-Savinjske Alpe – sledi spust (100 m) proti Ihanski strani, sledi obrat in vzpon nazaj na severno pobočje Ajdovščine, od koder se usmerimo proti vzhodu, pri Mlaki naredimo pod Velikim vrhom zanko in se pri Žlebiču spustimo (90 m) do centra Korant, kjer je cilj krožne proge.

Krajši progi

Krajši progi potekata po delih trase daljše proge, a izpuščata bolj ali manj zahtevne zanke. 6 km proga izpusti zanko čez Videmski hrib do Zaboršta, zanko proti Ihanu pod daljnovodi in zanko pod Velikim vrhom. 2,5 km proga pa poleg izpuščenih delov 6 km proge izpusti še odseka čez Ajdovščino in Žlebič. Kljub temu tudi na najkrajši progi ostaja dovolj vzponov.

 

Satelitski 3D posnetek proge Gozdnega teka okoli Ajdovščine