Zgodovina


Predvojni čas

Športna aktivnost v Dolskem ima že zelo dolgo zgodovino. Davnega leta 1910 je bilo vzporedno s Prosvetnokulturnim društvom ustanovljeno tudi Telovadno društvo Dolsko, v katerem so gojili težko atletiko, predvsem rokoborbo in boks. O prvih članih ni zanesljivih pisnih virov, po pripovedovanju starejših, že pokojnih vaščanov, pa so bili prvi in najbolj aktivni člani Karl Bonisegna, Franc Zajc (Sokov iz Dolskega) in njegov brat Pepe, ki je delal v mlekarni v Kamnici. Od začetka prve svetovne vojne leta 1914 do leta 1920 je delovanje v društvu zamrlo. Potem pa so v 30. letih delovanje obudili in začeli še z orodno telovadbo. Prva težkoatletska, rokoborska tekmovanja so bila v dvoranici pri sveti Heleni. Tedanji znani člani so bili Marjan Lajevec (Bregarjev iz Kamnice), Viktor Avsec (Pintarjev iz Kleč), Viktor Janež (Pletarjev iz Dolskega) in še nekaj fantov iz Senožet, katerih imena niso znana. Od orodnih telovadcev, ki so nastopali po bližnjih krajih (v Dolu in Ihanu), pa so bili najbolj znani Viktor in Karel Janež (Pletarjeva) iz Dolskega, Feliks Šimenc iz Dolskega, Peter Peterka z Klopc, Ivan Jemec iz Senožet, Miro Jemec (Pekov) iz Dola in Cene Jagodic (Rapučev) iz Podgore. Vodil in treniral jih je Ivan Romšak iz Dolskega.
 

Povojno obdobje

Najuspešnejši je bil Karel Janež, ki se je potem vključil v telovadno društvo Tabor v Ljubljani in napredoval v sam slovenski in jugoslovanski vrh orodnih telovadcev. Udeležil se je olimpijskih iger leta 1948 v Londonu in leta 1952 v Helsinkih, kjer je tekmoval v mnogoboju na vseh orodjih. Leta 1952 je Karel Janež v Dolskem uril povojni naraščaj orodnih telovadcev. Istega leta je Telovadno društvo Dolsko na Ročičevem (danes Cenetovem) vrtu organiziralo prvi telovadni nastop po vojni.

Dekleta (članice) so nastopala s simboličnimi vajami v narodnih nošah, mladinke s prostimi vajami, člani in mladinci pa z vajami na parterju in v vajah na orodjih. Karel Janež je nastopil na drogu in bradlji še z nekaterimi telovadci iz društva Tabor, med katerimi je bil tudi takratni mladinski in kasnejši olimpijski in svetovni prvak Miro Cerar.

Leta 1958 je bil prvi telovadni nastop pri novem Kulturnem domu v Dolskem na majhnem, še nedograjenem telovadišču. V prostih vajah so nastopili člani in članice, mladinci in mladinke ter pionirji, največja pozornost pa je bila posvečena tedaj že izurjenim telovadcem na vseh orodjih pod vodstvom Karla Janeža. Ti telovadci so potem nastopali po različnih krajih še do leta 1962. To so bili predvsem Franci Mihelčič, Miro in Jože Peterka, Brane Jemec, Franc Kokalj, Tone Kokalj, Matija Klander, štirje bratje Moder in Janez Vidmar iz Dola.

Kasneje so članice in mladinke iz Dolskega, Laz, Petelinj in nekaj tudi iz Dola več let trenirale in nastopale na dvovišinski bradlji, gredi in preskoku čez konja pod vodstvom Jožeta Peterke.

V sklopu TVD Partizan pa je bil na pobudo Marjana Lautarja, ki je bil prvi povojni predsednik društva, ustanovljen še smučarski klub. Prirejali so tekmovanja v smučarskem teku in skokih. Zgradili so skakalnico v Petelinjah. Leta 1950 so člani društva tekmovali na slovenskem tekaškem prvenstvu na Jesenicah, en član pa tudi na izbirnem tekmovanju za državno reprezentanco na Ravnah na Koroškem.

V 70. letih je bila v tedanjem TVD Partizan najbolj dejavna namiznoteniška sekcija, ki jo je osnoval pokojni Janez Tomšič. Leta 1970 je bil ustanovljen Namiznoteniški klub Dolsko s tekmovalnimi ambicijami. Ekipa članov je igrala v 3. slovenski ligi, mladinci in pionirji pa so dosegli največji uspeh s 4. mestom na prvenstvu Slovenije. Trener Janez Tomšič je dosegel, da je tedaj praktično vsa vaška mladina igrala namizni tenis. Najbolj nadarjeni posamezniki, izmed katerih je najbolj izstopal Miran Klander, so se prebili v sam slovenski vrh.

V tem času je bila v Dolskem dograjena tudi asfaltna ploščad pri kulturnem domu in razmahnil se je mali nogomet. Športni veterani so začutili priložnost in obnovili športno društvo Partizan Dolsko v obliki, kot deluje še danes. Prvi predsednik novega društva je bil pokojni Rudi Zupančič, za njim pa so se zvrstili Edi Mihelčič, Primož Zupančič, Gorazd Čad, Marko Bokalič in Jernej Rebolj, ki zdaj predsednikuje društvu. Člani društva so bili dejavni v naslednjih panogah: mali nogomet, namizni tenis, kegljanje, smučanje, odbojka, šah, orientacijski tek, pohodništvo, kolesarstvo in aerobika. V zadnjem času pa poleg malega nogometa prevladujejo košarka, tek in petanka.
 

Devetdeseta leta

Partizan Dolsko je organizator dveh omembe vrednih prireditev, ki sta postali že tradicionalni. To sta trim liga v malem nogometu in novoletni tek. Trim liga v malem nogometu je tekmovanje z najdaljšo tradicijo pod okriljem Športnega društva Partizan Dolsko. Neprekinjeno traja že več kot 25 let, začela se je namreč leta 1978. Njeni pobudniki so bili Edi Mihelčič, Ivan Škafar, Ciril Zupančič in Primož Zupančič. Franc Romšak, ki je bil tudi pobudnik nogometa v Dolskem, je tedaj zbral prvo nogometno ekipo. V njej so bili poleg njega še Jani Cerar, Primož in Pavle Zupančič, Ivan Škafar, Ciril Zupančič, Miro Mihelčič in vratar, pokojni Jože Perme. Ta ekipa je bila uspešna predvsem v prvih letih lige v Dolskem in je uspešno nastopala tudi na turnirjih v bližnji in daljni okolici. Prvotni namen trim lige je bil privabiti k nogometu čim večje število domačih fantov, kar se potrjuje še danes z že tretjo generacijo igralcev. Začelo se je z osmimi ekipami, ki so prihajale igrat nogomet v Dolsko iz krajev od Vač, prek Dola, pa tja do Ihana. Nekoč so ekipe nosile imena krajev, od koder so prihajale, danes pa se imenujejo predvsem po svojih sponzorjih. Vmes so se časi spremenili. Število nastopajočih ekip se je povečalo na 16 v začetku 90. let. V zadnjih letih pa se je ustalilo pri desetih ekipah, ki prihajajo iz krajev od Kresnic do Ljubljane. Leta 2003 smo ligo prenovili in spet dali poudarek igranju predvsem domačih nogometašev iz občine Dol pri Ljubljani. V času največjega zanimanja je bil vsako leto po končani ligi organiziran še tradicionalni majski turnir v malem nogometu, ki se ga je udeleževalo okoli 30 ekip iz vse Slovenije. V teh moštvih so na ploščadi v Dolskem igrali tudi znani vrhunski nogometaši, kot so Srečko Katanec, Džoni Novak in Ivica Šurjak, ki je služil vojaški rok v Ljubljani.

Novoletni tek ima nekoliko krajšo tradicijo kot mali nogomet. Prvega smo na pobudo zagnanega domačega rekreativca Marka Bokaliča organizirali leta 1990. Ker so bili termini prek leta s tekaškimi prireditvami po Sloveniji večinoma zasedeni, mi pa smo želeli zagotoviti v Dolskem čim večjo udeležbo, smo se odločili za prednovoletni čas. Kot nalašč nam je po osamosvojitvi Slovenije prav prišel praznik dan samostojnosti, tako da je novoletni tek v Dolskem vsako leto 26. decembra.

Prve tekaške prireditve v Dolskem pa segajo še nekoliko nazaj. V letih 1984, 85 in 86 smo organizirali tek v mesecu avgustu, kar pa zaradi poletne vročine in dopustov ni bil najbolj primeren termin.