Občni zbor društva

V skladu s statutom vas Športno društvo Partizan dolsko vabi na redni zbor članov, ki bo v sredo, 27. marca, ob 18.00 v Sejni sobi Kulturnega doma Dolsko.


Predlagani dnevni red:

1) otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva.
2) poročila:
- predsednika,
- nadzornega odbora,
- predstavnikov sekcij:
   * kolesarsko-tekaška (ftines)
   * namiznoteniška,
   * aerobika in pilates,
   * fitnes in plavanje
3) razprava na poročila,
4) razno.


za ŠD Partizan Dolsko
Miha Bandalo, predsednik